Het Evert Zoudenbalch Huis

2883004
41178960
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

030/2311397
zoudenbalch@planet.nl
Nieuwegracht98
3512 LX
Utrecht

Strategie

a. Zorg voor het welzijn van jongeren, zowel op stoffelijk als op niet-stoffelijk gebied;
b. de instandhouding van het cultureel erfgoed van de stichting

Doelstelling

steunen van jeugd in nood in Utrecht en omgeving door het steunen van initiatieven die, vooral, pogen te voorkomen dat jongeren afglijden en in de problemen komen

Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Onderwijs
IMC Weekendschool 3 jaar (3e jaar 2014-2015) € 3.000
Taal doet Meer (ISKB) Huiswerkbegeleiding € 1.424
Maupertuus 2 jongens schoolgeld € 6.670
Petje Af Weekeindonderwijs kinderen € 5.000
Stichting Radboud van Utrecht Huiswerkbegeleiding € 2.000

Noodhulp
Samen Veilig Utrecht Diverse bijdragen € 15.000
Stichting NU founding father bijdrage € 20.000

Vermaak
Sterrenfonds Zomerfeest € 4.000
Stichting Weekje Weg Vakantie kansarme gezinnen € 2.000
Me’kaar Schaatsuitje € 600
DESTO Speldag 2015 € 750
Special Olympics Nationale spelen 2016 € 4.500

Opvoeding
VoorleesExpress Bijdrage 2015 € 5.000
Young Ambition Kwetsbare jongeren € 4.000
Youth for Christ Inrichting ruimte meiden € 2.000

Training en opleiding
Timon Toerusting vrijwilligers € 18.500

Incidenteel
Timon AMA’s € 14.000

Totaal 2015 € 108.444


Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. R. van den Beld René
dhr. J.S.A. Montauban van Swijndregt Aernout
dhr. E.R. van Holthe Edzard
dhr. R.E. de Bruin Renger
dhr. P.L. Leyssius Pieter

Bevoegdheden van het bestuur

Dagelijks Bestuur heeft bevoegdheid voor bijdragen tot € 2.500,-- secretaris heeft financiële bevoegdheden.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Het bestuur ontvangt geen enkele beloning voor de werkzaamheden. De secretaris maakt formeel geen deel uit van het bestuur en is een betaalde functionaris
Beloningsbeleid medewerkers:
een salaris voor de secretaris die voor 10 uur per week in dienst is van de stichting

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
tel. 070 - 3262753
fax 070 - 3262229
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland