Fonds XL

802002158
41158039
Kunst en cultuur, Onderwijs en onderzoek


Contact gegevens

0702629294
info@onbeperktlezen.nl
Koningin Emmakade 198
2518JP
's-Gravenhage

Strategie

Het leven van mensen met een visuele beperking verbeteren, door het ondersteunen van projecten en initiatieven ter bevordering van het lezen.

Doelstelling

Stichting Fonds XL heeft ten doel het bevorderen van lezen door mensen met een visuele beperking en voorts van al hetgeen in de ruimste zin hiermee verband houdt.


Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag


Fonds XL heeft in 2015 de volgende projecten en initiatieven ondersteund:
• Uitbreiding collectie Jumbo Letter (door Dedicon)
• Leesbevordering van slechtziende kinderen (door Bartiméus)
• Project Kinderboekenweek /realisatie versie met groter lettertype (door CPNB)
• Project Nederland Leest november 2015 / realisatie grote letterversie (door CPNB)
• Project Prentenplusboek (door Colette Pelt)

Fonds XL verwacht in de periode 2016-2020 jaarlijks de volgende projecten te zullen ondersteunen:
• Leesbevordering kinderen: 20.000 euro
• Leesbevordering volwassenen: 20.000 euro
• Project CPNB (kinderboekenweek): 20.000 euro
• Project CPNB (NL leest): 20.000 euro
• Project Passend Lezen: 10.000 euro
• Projecten incidenteel: 10.000 euroFinanciën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

mvr. Hanca Leppink
dhr. Ronald Spanier
mvr. Monique Oudshoorn

Bevoegdheden van het bestuur

De voorzitter zit de vergaderingen voor en onderhoudt externe contacten. De penningmeester beheert de financiën van de stichting. De secretaris verzorgt de verslaglegging en de administratie.

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun inspanningen.
Beloningsbeleid medewerkers:
Niet van toepassing.

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
tel. 070 - 3262753
fax 070 - 3262229
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland