Cura I

816754998
41178961
Maatschappelijke en sociale doelen


Contact gegevens

stichtingcura1@gmail.com
www.finportal.nl/stichting-cura-i
Graaf van Waldeckstraat 16
6212 AP
Maastricht

Strategie

Het financieel en/of materieel ondersteunen van natuurlijke personen en rechtspersonen, welke (nagenoeg) uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen.

Doelstelling

De stichting ondersteunt voornamelijk maatschappelijke organisaties in Nederland, bij voorkeur in Limburg. Zij doet dit middels financiƫle bijdragen. De stichting apprecieert en stimuleert de inzet van vrijwilligers bij deze maatschappelijke organisaties en stelt hen een haar daartoe ten dienste staande vakantiewoning gratis ter beschikking.Actueel beleidsplan

Download beleidsplan

Jaarverslag

Download jaarverslag

Mede door accentverlegging en verschuiving in doelgroep van vrouwelijke religieuzen naar vrijwilligers van maatschappelijke organisaties in Limburg, heeft het bestuur het appartement in Zwitserland verkocht en daarvoor in de plaats een accommodatie in het Sauerland aangekocht, zodat betere aansluiting gevonden wordt bij de huidige doelgroep. Doordat een deel van het vermogen van zuster Stichting Cura II is ingebracht in Stichting Cura I fungeert deze laatste ingaande 2015 ook als een vermogensfonds. Het rendement op vermogen staat ten dienste van de doelgroep.

Financiën

Download financieel jaarverslag

Bestuur

dhr. W.M.J.M. Geven Wim
dhr. Y.M.A.T. Baeten Yvo
dhr. Y.M.A.T. Baeten Yvo
mvr. E.C.A. van Gangelen-Slijpen Liesbeth

Bevoegdheden van het bestuur

met twee personen gezamenlijk bevoegd

Beloningsbeleid

Toelichting beloning bestuur:
Bestuursleden ontvangen een bescheiden niet-bovenmatig vacatiegeld, waaruit tevens enkele onkosten worden gedekt. Bestuursleden ontvangen overigens geen beloning
Beloningsbeleid medewerkers:
nvt

FIN - VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND (Portal)

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
tel. 070 - 3262753
fax 070 - 3262229
E-mail: info@verenigingvanfondsen.nl
Website: www.verenigingvanfondsen.nl /  www.finstartersdesk.nl

 

Copyright 2017, FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland